Privacy Policy

Algemeen

CGLI verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en gebruikers van haar diensten. Bepaalde gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld zoals voor het gebruik van sommige onderdelen van de website, de aankoop van een product, het aanmaken van een account,…. Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie (zoals IP-adres, gebruik van de site, taal en type van de browser, …) verzamelen.

Gebruik van gegevens

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van CGLI. De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van CGLI, CGLI Headquarters - Haifastraat 8 - 2030 Antwerpen Belgium, . CGLI is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via de website en/of andere kanalen en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.

Doeleinden

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefonisch of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben ontvangen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Bescherming van gegevens

CGLI engageert zich om ten allen tijde datalekken te voorkomen en de integriteit van uw data te waarborgen.

Rechten

CGLI zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld. U kan toegang krijgen tot en wijzigingen aanbrengen in uw geregistreerde persoonsgegevens via uw account. U heeft daarnaast ook via steeds recht op inzage, rechtzetting, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de (geautomatiseerde) verwerking en doorgifte van uw gegevens. De verwerking van de persoonsgegevens is onderworpen aan het Belgisch recht. De aankoop van onze producten en/of het gebruik van onze diensten houdt uw toestemming in met onze Privacy Policy die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. De wijzigingen gaan automatisch van kracht na publicatie.

Deze privacy-policy is laatst bijgewerkt op 24/05/2018
(Versie 1.1)